In der Au 12 | 65582 Diez
Tel. +49 (0)6432 50 85 73 | s.metzler@asf-rp-sa.de
Ansprechpartner: Sebastian Metzler

Stationäre Hilfen: Vollstationäre Gruppe, Hilfe zur Erziehung, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform

Address: